Te rog să ai în vedere că termenul de procesare este de aproximativ 3 săptămâni din momentul confirmării. | Comandă un calendar 2023 și transportul este gratuit; introdu cuponul: GIFT

0.00 lei

Nu ai niciun produs în coș.

Te rog să ai în vedere că termenul de procesare este de aproximativ 3 săptămâni din momentul confirmării. | Comandă un calendar 2023 și transportul este gratuit; introdu cuponul: GIFT

0.00 lei

Nu ai niciun produs în coș.

AcasăPolitică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor reprezintă una dintre preocupările importante ale SC Flover Car SRL, cu sediul în Str. Aurel Vlaicu nr 78, Iași. SC Flover Car SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile GDPR.

Responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul SC Flover Car SRL, are următoarele date de contact: otilia@invitatiiflorale.ro.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC Flover Car SRL și ale celorlalți utilizatori ai site-ului www.invitatiiflorale.ro

Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectată prin intermediul site-ului www.invitatiiflorale.ro. Acestea ar putea include și identificatori unici, cum ar fi adresa IP cu care este contectat computerul dumneavoastră la o rețea de internet, precum și alte date tehnice prin Google Analytics (refferal, browser etc.).

2. Scopurile prelucrării

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile utilizatorului.

Prin completarea datelor în formularele disponibile pe www.invitatiiflorale.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SC Flover Car SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar pe orice cale pusă la dispoziție pe www.invitatiiflorale.ro sunt prelucrate de către SC Flover Car SRL în următoarele scopuri:

DE INFORMARE

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității și acest scop poate include, după caz, următoarele:

 • Recepționarea de comenzi sau cereri plasate prin formularul de contact
 • Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin formularul de contact
 • Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice și facturarea acestora
 • Oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzi, bunuri și servicii
 • Soluționarea reclamațiilor, anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate
 • Rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate
 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime, vă vom transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: măsuri de protecție a paginii de internet, prevenire și gestionare a diverselor altor riscuri.
 • Dispoziții legale
 • Administrarea site-ului www.invitatiiflorale.ro
 • Informarea privind situația site-ului inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor
 • Încasarea sau rambursarea contravalorii produselor in sistem ramburs sau prin transfer bancar
 • Procesarea retururilor

2.1 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina SC Flover Car SRL în contextul serviciilor prestate, prin această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu SC Flover Car SRL;

2.2 pentru desfășurarea relației contractuale dintre SC Flover Car SRL și Cumpărător, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Cumpărătorilor privind validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă; pentru a menține corespondența dintre Vânzător și Cumpărător, recuperărea eventualelor obligații, precum și protejarii oricărui interes legitim al SC Flover Car SRL, pe cale administrativă sau judiciară;

2.3 în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile SC Flover Car SRL;

2.4 în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

3. Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

3.1 obligațiile legale ce revin în sarcina SC Flover Car SRL ca urmare a operaţiunilor efectuate prin intermediul site-ului www.invitatiiflorale.ro;

3.2 încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu SC Flover Car SRL;

4. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate de site-ul www.invitatiiflorale.ro în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior, potrivit cerințelor din politicile interne ale SC Flover Car SRL și în conformitate cu cerințele legale.

Perioada de reținere pentru datele confirmate de utilizator nu expiră automat, datele fiind șterse manual la solicitarea utilizatorului prin cerere scrisă.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, SC Flover Car SRL poate dezvălui datele astfel colectate inclusiv către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama SC Flover Car SRL ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea paginii de internet  www.invitatiiflorale.ro și a serviciilor derulate;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către SC Flover Car SRL cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi, etc;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către SC Flover Car SRL;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

SC Flover Car SRL nu colectează date cu caracter personal clasificate ca și date sensibile in conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

SC Flover Car SRL nu colectează informații cu privire la:

– Originea etnică

– Opiniile politice

– Credințele religioase sau filosofice

– Apartenența sindicală

– Date genetice sau biometrice

– Date medicale

– Date despre viața sau orientarea amoroasă

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele sunt prelucrate în România, dar și în Uniunea Europeană sau în orice altă țară care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform standardelor Uniunii Europene (art 45 GDPR) sau alte garanții adecvate, inclusiv clauze standard de protecție a datelor (art 46 (2) GDPR).

7. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este necesară pentru ca utilizatorii să poată beneficia de oferte cu privire la produsele/serviciile SC Flover Car SRL sau pentru ca SC Flover Car SRL să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu SC Flover Car SRL. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

8. Măsuri de securitate a datelor

SC Flover Car SRL va aplica măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității datelor cu caracter personal, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

9. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate.
 • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte.
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care SC Flover Car SRL nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării.

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către SC Flover Car SRL prin scrierea unui e-mail la adresa otilia@invitatiiflorale.ro

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că SC Flover Car SRL v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.invitatiiflorale.ro/politica-de-cookies/